Dom zakonny redemptorystów
i parafia Najświętszego Odkupiciela

ul. Ks. Popiełuszki 10a
71-217 Szczecin
tel. 091 485 17 95
fax 091 485 17 91
email: szczecin.cssr@gmail.com

Nr konta parafii:
Bank PKO S.A. I/O Szczecin 07 1240 3813 1111 0010 1653 6273

Regon 040044638
NIP 852-18-95-274

Jak do nas trafić:
 

Wyświetl większą mapę